Welkom bij Bootverhuur Wadennogmeer Durgerdam Markermeer

Zeilen Durgerdam

Algemeen:

Durgerdam is een dorp in Landelijk Noord, het dunbevolkte landelijke deel van het stadsdeel Amsterdam-Noord in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het dijkdorp heeft de status van beschermd dorpsgezicht. Tussen 1818 en 1921 maakte het deel uit van de gemeente Ransdorp, die in dat jaar opging in de gemeente Amsterdam.

Durgerdam ligt in de zuidoosthoek van Waterland, aan het IJmeer. In 1421 was dat nog geen meer maar een deel van de Zuiderzee, die in dat jaar bij de Sint Elisabethsvloed voor een grote overstroming zorgde. Om herhaling te voorkomen kregen omwonenden in 1422 toestemming een dijk aan te leggen, de Waterlandse Zeedijk. In de bocht van die dijk ontstond Durgerdam.

De oorspronkelijke, nu verbasterde naam luidde Ydoornickerdam, een verwijzing naar het door de Sint Elisabethsvloed verzwolgen gehucht IJdoorn. Dit gehucht bevond zich ter hoogte van het vuurtoreneiland in de buitendijkse polder IJdoorn. De Durgerdammers hielden zich bezig met scheepvaart en handel. Toen daar in de achttiende eeuw de klad in kwam, stapten velen over op de visserij. Met de afsluiting van de Zuiderzee, in 1932, verdween ook die inkomstenbron grotendeels. Tegenwoordig forensen veel inwoners. Er is enige toeristische bedrijvigheid, een waterstaatskerk uit 1867, en een gebouw uit 1687 met klokkentoren dat bekend staat als "de kapel" maar vooral niet-religieuze functies heeft gehad zoals school en raadhuis.

Havens: