Welkom bij Bootverhuur Wadennogmeer Harlingen Waddenzee

Zeilen Harlingen

Algemeen:

Harlingen is een levendig bolwerk van cultuur, water en sfeer en is zeker de moeite waard. Dat vinden niet alleen de ‘Ouwe Seunen', zoals de Harlingers worden genoemd, maar ook de circa tweehonderdduizend mensen die de Friese havenstad jaarlijks bezoeken.

Dankzij een melange van monumenten (meer dan 500!), de veerdiensten naar de Waddeneilanden en de vele voorzieningen op het gebied van kunst, cultuur, winkels, horeca en evenementen is Harlingen een levendige trekpleister. Voeg daar de uitstekende watersportmogelijkheden en de ligging aan de Waddenzee aan toe, en het is duidelijk dat u Harlingen zeker eens in uw leven moet bezoeken. U blijft dan terugkomen.

Het bijzondere karakter ontleent de stad (met circa 16.000 inwoners) aan de ligging aan de Waddenzee, een bijzonder natuurgebied met eb en vloed, en de open verbinding met zee. Waar kun je nog met een jacht of motorboot middenin een stad afmeren, of een ligplaats vinden in een van de sfeervolle singels? In Harlingen.

Het water dringt tot ver in het centrum door. Het maakt flaneren over pieren, kades, langs grachten en over de bolwerken mogelijk. Bij mooi weer is het er een drukte van belang. In de binnenstad en bij de havens tot aan het kunstmatig aangelegde strand. De authentieke Harlinger sfeer wordt ook voor een belangrijk deel bepaald door de vele monumenten die de stad rijk is. Deze grote hoeveelheid historische panden is het gevolg van de trots die de Harlingers voor hun ‘stadsje' voelen

De rijke historie blijkt een belangrijke inspiratiebron te zijn voor kunst en cultuur. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het Gemeentemuseum Hannemahuis, een mooi patriciërshuis dat meer dan tweehonderd jaar door de familie Hannema werd bewoond. Vandaag de dag kan er – in verschillende stijlkamers – kennis worden gemaakt met een brede collectie zilver en porselein.

Geschiedenis ademt ook de Harlinger Aardewerk en Tegelfabriek aan de Voorstraat uit. Het bedrijf is in 1972 opgericht op basis van het oude ambacht ‘gleibakker', zoals dat tussen 1598 en 1933 in Harlingen werd beoefend

Van een andere orde, maar zeker zo interessant is het initiatief ‘Kunst aan de Kust'. Een groep kunstminners heeft zich ten doel gesteld de bekendheid van galeries/ateliers en musea in Harlingen te vergroten door een kunstroute samen te stellen.

Harlingen dankt haar levendigheid voor een groot deel aan de vaarbewegingen die in en rond de stad plaatsvinden. De veerboten vertrekken meerdere malen per dag richting de Waddeneilanden en ook de bruine vloot met charterschepen vaart met regelmaat uit. Ook de watersporters weten Harlingen steeds beter te vinden. De laatste jaren is veel geïnvesteerd in voorzieningen voor jachten en motorboten, die in groten getale Harlingen aandoen.

Behalve zeil- en vaartochten over de Waddenzee heeft Harlingen meer te bieden. Via de Tjerk Hiddessluizen kan ook het Friese land doorkruist worden. En wat te denken van de vaarroute Bolsward-Harlingen. Een mooie manier om Noordwest-Friesland te ontdekken via de kronkelende binnenwateren. Heeft u even genoeg van het water, dan valt ook op de fiets veel te ontdekken.

Maar door wie geen boot heeft, kan er ook watersport bedreven worden. Onder meer door rondvaarten naar de zeehondenbank of door de grachten en havens van Harlingen met de rondvaartboot Singel Prinses (informatie verkrijgbaar bij de VVV). Op een andere manier van het water genieten kan met de sportvisserij. Er worden dagelijks dagtochten naar zee voor de visliefhebbers georganiseerd.

De vele gezichten van Harlingen maken de stad geschikt voor een kort of lang bezoek. U kunt verblijven in een van de vele hotels of pensions. Bijzondere allure hebben de als mini-hotels omgebouwde vuurtoren, havenkraan en reddingsboot. U ervaart het: Harlingen is zeker de moeite waard.

Toeristische informatie:

Het 'Hegewiersterfjild' is een 88 hectare groot natuurgebied aan weerszijden van de Kimswerderweg ten zuiden van Harlingen. De hoogteverschillen in het gebied zijn grotendeels ontstaan door kleiafgravingen, het zogenaamde 'tichelen' voor de tegel- en dakpannenfabrieken. Dit vond plaats tot in de veertiger jaren. Door de afgravingen kon er een specifieke plantengroei en vogelstand ontstaan. Het 'Hegewiersterfjild' is het belangrijkst als broedgebied van weidevogels. In de winter dient het als pleister- en foerageergebied voor steltlopers en is het vanwege zijn muizenrijkdom aantrekkelijk jachtterrein voor velduil, torenvalk en blauwe kiekendief. De zandwinplas 'de Put', is vooral belangrijk als pleisterplaats voor watervogels. Plaatselijk komt men zoutminnende vegetatie tegen zoals melkkruid, zeeaster, kweldergras en zilte schijnspurrie tengevolge van de zilte kwel. Het natuurgebied is niet vrij toegankelijk.

Het gemeentemuseum het Hannemahuis is gevestigd in een statig patriciërshuis in het centrum van Harlingen. Drie vertrekken in het Hannemahuis zijn als stijlkamer ingericht.

Havens:

Deze haven is hoofdzakelijk bedoeld als passantenhaven, deze haven ligt nabij het centrum en ligt dichtbij horeca en andere voorzieningen.

Harlingen heeft een gezellig winkelhart met een diversiteit aan winkels. Op woensdag van 08.00 tot 12.00 en op zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur wordt de weekmarkt gehouden in de Voorstraat.

In Harlingen zijn een aantal restaurants gevestigd variërend van eetcafe tot visrestaurant en pizzeria.